EnglishEspañol

• CABLE INCABLE ALAMBRE SÓLIDO
CÓDIGO
D/MEDIDA
C.G
C.P
C03218
C03220
C03233
10 THHN
12 THHN
14 THNN
100
100
100
100
100
100
CABLE INCABLE SÓLIDO MILIMÉTRICO
CÓDIGO
D/MEDIDA
C.G
C.P
C04021
C04020
1.5MM (SOL-14)
2.5 MM (SOL-12) 
100
100
100
100
• CABLE INCABLE BATERÍA
CÓDIGO
D/MEDIDA
C.G
C.P
C51143
C51144
# 2
# 4
100
100
100
100

CABLE INCABLE TELEFÓNICO ENTORCHADO
CÓDIGO
D/MEDIDA
C.G
C.P
C03009 2 X 23 AMARILLO/NEGRO 300 300
CABLE INCABLE TELEFÓNICO EXTERIOR
CÓDIGO
D/MEDIDA
C.G
C.P
C02986  2 X 20 300 300
CABLE INCABLE  TELEFONICO  INTERIOR
CÓDIGO
D/MEDIDA
C.G
C.P
C03008 2 X 22 INTERIOR 200 200

 CABLE INCABLE P/ANTENA TV
CÓDIGO
D/MEDIDA
 C.G
C.P
C03006 2 X 20 100 100
  EXTENSIÓN INCABLE BANANA
CÓDIGO
D/MEDIDA
 C.G
C.P
E05270
B05270
10MTS 2X 16 NARANJA
15MTS 2X16 NARANJA
4
2
1
1
• EXTENSIÓN INCABLE 
CÓDIGO
D/MEDIDA
 C.G
C.P
E05265
E05266
3 MTS 2 X 18 AMARILLO
5 MTS 2 X 18 AMARILLO
9
6
1
1